Α. Όροι και προϋποθέσεις χρήσης δικτυακού τόπου www.loukakoufamily.gr

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Παρακαλούμε διαβάστε  προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης  Παροχής Υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης των σελίδων του δικτυακού τόπου www.loukakoufamily.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων παρέχεται «ως έχουν», (as is) και το www.loukakoufamily.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των επισκεπτών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων / υπηρεσιών.

Με τη χρήση ή την πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο www.loukakoufamily.gr με οποιονδήποτε τρόπο, την προβολή ή την περιήγηση της ιστοσελίδας, ή προσθέτοντας  το δικό του περιεχόμενο στην ιστοσελίδα, ο επισκέπτης των σελίδων του δικτυακού τόπου www.loukakoufamily.gr συμφωνεί  να δεσμεύεται από αυτούς τους Όρους Χρήσης. Κάθε επισκέπτης που εισέρχεται και θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού τόπου μας. Το www.loukakoufamily.gr δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή, στην ηλεκτρονική της μορφή.

Ο επισκέπτης  των σελίδων του δικτυακού τόπου www.loukakoufamily.gr καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη των σελίδων  του www.loukakoufamily.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως:

 

  • ΟΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ:

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ο ιστότοπος www.loukakoufamily.gr και το σύνολο του αρχικού περιεχομένου του αποτελούν αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία του www.loukakoufamily.gr και, ως εκ τούτου, προστατεύονται πλήρως από το νόμο 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και από τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Όλο το περιεχόμενο του www.loukakoufamily.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο αναπαραγωγής, επανεκπομπής, δημοσίευσης, μετάδοσης, τροποποίησης, απεικόνισης ή οποιασδήποτε εκμετάλλευσης του περιεχομένου ή τμήματος αυτής της τοποθεσίας με οποιονδήποτε τρόπο. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

 

ΛΗΞΗ

Το www.loukakoufamily.gr διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβασή του επισκέπτη στον δικτυακό τόπο, χωρίς καμία προειδοποίηση.

 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και εν γένει κάθε περιεχόμενο, είτε αναρτάται από τους επισκέπτες δημόσια στον ιστότοπο www.loukakoufamily.gr είτε μεταφέρεται ιδιωτικά μέσω των υπηρεσιών, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς κάθε επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του www.loukakoufamily.gr

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι ο επισκέπτης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί για εμπορικούς σκοπούς μέρος του υλικού του ιστοτόπου www.loukakoufamily.gr χωρίς να έχει εξασφαλίσει ρητά την έγκριση της εταιρείας ή/και (όπου προβλέπεται) των δικαιοπαρόχων αυτής. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση εικονογραφήσεων, φωτογραφιών, βίντεο, ήχου ή γραφικών ξεχωριστά από τα κείμενα που ενδέχεται να συνοδεύουν καθώς και η χρήση υλικού εκτός ιστοτόπου  και δη διαγράφοντας την ιδιότητα του συντάκτη υλικού στον ιστότοπο www.loukakoufamily.gr

Ο ιστότοπος www.loukakoufamily.gr διατηρεί το δικαίωμα να λάβει μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε είδους προσβλητικής ανάρτησης, ωστόσο ο επισκέπτης  αναγνωρίζει και αποδέχεται, ότι λόγω του όγκου των δεδομένων, το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου δεν μπορεί να ελεγχθεί από το www.loukakoufamily.gr. Ο ιστότοπος www.loukakoufamily.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για αυτό ή για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους επισκέπτες www.loukakoufamily.gr. Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.loukakoufamily.gr μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο.

Ο επισκέπτης συμφωνεί να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών του www.loukakoufamily.gr και αποδέχεται ακέραιη και αποκλειστική την ευθύνη του σχετικά με τα κάτωθι για:

  1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα και προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
  2. Πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιοδήποτε τρόπο.
  3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
  4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών, με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.loukakoufamily.gr.
  5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
  6. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.loukakoufamily.gr, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
  7. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του δικτυακού τόπου www.loukakoufamily.gr.
  8. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων επισκεπτών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).

Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο ιστότοπος www.loukakoufamily.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι ο ιστότοπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του. Επίσης, ο δικτυακός τόπος www.loukakoufamily.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Επισκέπτες του www.loukakoufamily.gr που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του www.loukakoufamily.gr που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το www.loukakoufamily.gr. Στην περίπτωση που ανήλικοι επισκέπτες αυτοβούλως επισκεφθούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το www.loukakoufamily.gr δε φέρει ευθύνη.

O δικτυακός τόπος www.loukakoufamily.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια των επισκεπτών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος.

O δικτυακός τόπος www.loukakoufamily.gr διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κάτι από τα παραπάνω, να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε τέτοιο λογαριασμό, χωρίς καμία προειδοποίηση προς το χρήστη.

 

Περιορισμός Ευθύνης Διαδικτύου

 

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο δικτυακός τόπος www.loukakoufamily.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενά  του παρέχονται «όπως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο δικτυακός τόπος αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το www.loukakoufamily.gr χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Το www.loukakoufamily.gr σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή του περιεχομένου του, ούτε ευθύνεται για τυχόν μη ανανέωση των πληροφοριών που αυτό παρέχει  Επίσης, το www.loukakoufamily.gr δεν ευθύνεται  για τυχόν ζημίες  που θα προκύψουν κατά τη χρήση (ή την αδυναμία χρήσης )του ιστότοπου ή υπερσυνδέσμων που περιέχονται σε αυτό, για ζημίες που θα προκύψουν λόγω τυχόν ελαττωμάτων ή «ιών» ή άλλων τυχόν επιζήμιων συστατικών  στο δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό ιστότοπο ή σε εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή των χρηστών  καθώς και για οποιεσδήποτε λοιπές ζημίες και έξοδα www.loukakoufamily.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης και σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος αυτός.

Το www.loukakoufamily.gr διατηρεί το δικαίωμα και την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια: (α) να πραγματοποιεί προσθήκες, βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις σε κάθε πληροφορία ή/και υπηρεσία ή/και λογισμικό που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, χωρίς προειδοποίηση, β) να παύει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή/και λογισμικού και να απέχει από τη δημοσίευση στο ιστότοπό του και να διαγράφει από αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από τον επισκέπτη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή άλλους αναγκαίους λόγους, γ) να χρησιμοποιεί τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από επισκέπτες με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα περιγράφονται και παρουσιάζονται με τον λεπτομερέστερο δυνατό τρόπο. Ο δικτυακός τόπος www.loukakoufamily.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε διαφοροποίηση σε σχέση με την παρουσίαση του προϊόντος.

 

 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

O δικτυακός τόπος www.loukakoufamily.gr διατηρεί το δικαίωμα να συλλέξει  προσωπικά δεδομένα κατά την επίσκεψη του χρήστη στο site,  την εγγραφή του  στην ιστοσελίδα,καθώς  και σε σχέση με άλλες δραστηριότητες  και  υπηρεσίες που διατίθενται στον ιστότοπο. Κατά την εγγραφή ή τη χρήση υπηρεσιών του χρήστη στο www.loukakoufamily.gr μπορεί να ζητηθεί κατά περίπτωση  Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Οι επισκέπτες, ωστόσο, διατηρούν το δικαίωμα να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.loukakoufamily.gr ανώνυμα. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων από τους επισκέπτες  γίνεται μόνον εφόσον αυτά υποβληθούν οικειοθελώς στην ιστοσελίδα. Οι επισκέπτες διατηρούν πάντοτε το δικαίωμα να αρνηθούν την παροχή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, αποδεχόμενοι ωστόσο το ενδεχόμενο της μη περαιτέρω πρόσβασης σε ορισμένες  υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.

Οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή ή τη χρήση υπηρεσιών του επισκέπτη στο δικτυακό τόπο www.loukakoufamily.gr, δεν δύνανται να πωληθούν ή να δοθούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την έγγραφη άδεια του επισκέπτη, εκτός αν απαιτείται από τον νόμο.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη του Διαδικτυακού Τόπου μας διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472/1997, Π.Δ. 207/1998 και 79/2000, αρ. 8 Ν. 2819/2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ ).

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο δικτυακός τόπος www.loukakoufamily.gr δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο δικτυακός τόπος www.loukakoufamily.gr διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

Ειδικότερα, αναφορικά με τις υπηρεσίες φόρμας επικοινωνίας, ο δικτυακός τόπος www.loukakoufamily.gr δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους επισκέπτες με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των όρων της παρούσας, αλλά σε καμία περίπτωση να γνωστοποιήσει το περιεχόμενο τους σε τρίτους.

Επιπλέον, στην περίπτωση των «δεσμών» (Links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, ο δικτυακός τόπος www.loukakoufamily.gr δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.


«ΔΕΣΜΟΙ» (Links)

O δικτυακός τόπος www.loukakoufamily.gr δύναται να περιέχει μια σειρά από συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους και σε πόρους που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από αυτόν.

O δικτυακός τόπος www.loukakoufamily.gr δεν έχει κανέναν έλεγχο, και ως εκ τούτου δεν δύναται  να αναλάβει ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις γενικές πρακτικές άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Ως εκ τούτου, ο επισκέπτης αναγνωρίζει, ότι για κάθε πρόβλημα που θα ανακύψει κατά την επίσκεψη ή τη χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

COOKIES

O δικτυακός τόπος www.loukakoufamily.gr δύναται να  χρησιμοποιήσει «cookies» για να ενισχύσουν την εμπειρία του επισκέπτη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο  για τη διευκόλυνση  πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.loukakoufamily.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του www.loukakoufamily.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει να ρυθμίσει τον διακομιστή του ( web browser)  ώστε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση ή ώστε  να ειδοποιείται όταν αποστέλλονται cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.loukakoufamily.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies, αποδέχεται  ότι  δεν θα έχει περαιτέρω πρόσβαση σε ορισμένες  υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του www.loukakoufamily.gr συμπεριλαμβανομένων videos, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα, διασχηματισμοί, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα υπηρεσιών του site και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών  δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του site. Αν πράξει τοιουτοτρόπως, αποδέχεται πως ευθύνεται αποκλειστικά για αποζημίωση των ανωτέρω.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου www.loukakoufamily.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιστότοπου και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Ο επισκέπτης που χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο και τις υπηρεσίες αυτού τεκμαίρεται πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, εάν δεν υποβάλει αίτηση αντίρρησης.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών του site υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Αλλαγές στους παρόντες  Όρους Χρήσης

Ο ιστότοπος www.loukakoufamily.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες  όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας μετά από τέτοιες αλλαγές συνιστά την τυπική αποδοχή των νέων όρων  χρήσης της ιστοσελίδας.

Ως εκ τούτου, ο επισκέπτης παρακαλείται  να ελέγχει τους παρόντες όρους για τέτοιες αλλαγές σε περιστασιακή βάση. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων  ή τυχόν αλλαγές που γίνουν σε αυτούς, διατηρεί το δικαίωμα να απέχει από την περαιτέρω πρόσβαση ή  χρήση της ιστοσελίδας www.loukakoufamily.gr.